Nieuws item afbeelding

Hoezo, schrijven?

31 januari 2019 Hoe ik tot schrijven gekomen ben?
Altijd, al van jongs af aan, heb ik willen schrijven over wat me inviel. Nooit over wat ik meemaakte. Heel vaak verzon ik verhalen, een fantasie over wat kon gebeuren, vooral iets wat volledig uit de hand liep.
Ik schreef het nooit op.
Dat ‘niet opschrijven’ is gekomen doordat ik op de middelbare school ongelofelijk te kijk werd gezet door de leraar Nederlands (ik zal zijn naam maar niet noemen). Op een keer hadden we als huiswerk het schrijven van een opstel. Tegenwoordig wordt dat ook een ‘paper’ of essay genoemd. De titel moest zijn ‘Eens ben je meer dan mijn vriendinnetje.’ De bedoeling was om iets te schrijven over het toenmalige succes van Heintje. Voor de verandering had ik een of ander romantisch verhaaltje geschreven. Resultaat was een onvoldoende, maar door het feit dat iemand zoiets durfde te schrijven, werd het een zes, plus werd het verhaaltje tot grote hilariteit van de klas voorgelezen.

Daarna duurde het zowat 5 decennia voor ik weer ging schrijven.

Terug naar het nieuws overzicht